Спортен комплекс „Лозенец“ Спортен комплекс „Лозенец“ Спортен комплекс „Лозенец“ Спортен комплекс „Лозенец“

Адриана Кювлиева


Кинезитерапевт
Адриана Кювлиева-Никифорова е магистър кинезитерапевт.
Работи в СК "Лозенец" от 2007 г.

Интересите й са главно в областта на редукцията на теглото и оформяне на силуета чрез иновативни техники (LPG, апаратен лимфодренаж, терапия чрез акустична вълна и др.)

Благодарение на модерно оборудвания сектор "Кинезитерапия" провежда занимания по лечебна физкултура с пациенти с широк спектър заболявания, както и с желаещите да поддържат добра спортна форма.Регистратура
02 9607 473