Спортен комплекс „Лозенец“ Спортен комплекс „Лозенец“ Спортен комплекс „Лозенец“ Спортен комплекс „Лозенец“

Доказан кардиохирург е вече част от екипа на болница „Лозенец“

През последните три години (2020-2023 г.) д-р Веселин Георгиев работи в Клиниката по кардиохирургия на УМБАЛ ’’Сърце и Мозък’’- Плевен

 

Д-р Веселин Георгиев завършва с отличие медицина в Медицински университет – София през 2007 г, а през 2017 г. придобива специалност „Кардиохирургия“. В продължение на 13 години (2007-2020 г.) трупа професионален опит като кардиохирург в Клиниката по кардиохирургия" на МБАЛ ’’Токуда Болница София’’.

От 2019 до 2020г. д-р Георгиев е асистент по кардиохирургия към Медицинския факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

През годините преминава голям брой специализации и курсове във водещи Университетски клиники в Германия, Австрия и Гърция:

- Клиниката по кардио-васкуларна хирургия в гр.Дюселдорф;

- Клиниките по детска кардиохирургия и кардиохирургия за възрастни в Хайделбергския университет;

- Теоретичен и практически курс Salzburg-Clevland Clinic Seminar гр.Залцбург;

- Курс по съвременни техники за реконструктивна и минимално инвазивна хирургия на митралната клапа в гр. Мюнхен;

-      Курс по ендоскопска минималноинвазивна хирургия на митрална и аортна клапа European Interbalkan Medical Center гр.Солун.,

 

Д-р Георгиев придобива голям брой сертификати, редовно взема участие в научни конгреси и форуми в страната и чужбина. Той е член  на Европейската асоциация по кардио-торакална хирургия (EACTS) и Българското дружество по кардиохирургия.

Професионалните  интереси на д-р Георгиев са насочени в  областта на коронарната и аортна хирургия, митрално-клапно съхраняващите операции и миниинвазивната кардиохирургия.