Спортен комплекс „Лозенец“ Спортен комплекс „Лозенец“ Спортен комплекс „Лозенец“ Спортен комплекс „Лозенец“

Електролечебни процедури

Пълната гама от нискочестотни и средночестотни токове

Оборудването за електротерапия предлага редица видове токове, с които селективно се въздейства върху различни структури на нервната система с цел намаляване на болката, възстановяване на вегетативния баланс или стимулиране на мускулатурата.


 

Ултразвукова терапия

      Ултразвукът се дефинира като недоловима от човешкото ухо акустична високочестотна вибрация,  която предизвиква термичен или нетермичен физиологичен ефект. Намира голямо приложение в клиничната практика, най-често при мускулно-скелетните увреждания. В зависимост от параметрите стимулира възстановяването на тъканите, повишава тъканната еластичност, редуцира калциевите отлагания, намалява болката и мускулния спазъм. Ултразвуковата енергия се използва също за доставяне на медикаменти в подкожните тъкани (фонофореза). Друго специфично приложение е подпомагане зарастването на кости. Прилага се в комбинация с топлинни процедури, стимулация с електрически токове и други фактори.

Използването на ултразвуковата енергия с терапевтични цели може да бъде много ефективно, ако терапевтите добре познават ефектите върху биологичните тъкани и физиологичните механизми, които тези ефекти предизвикват.

 

 

Ударно-вълнова терапия

Екстракорпоралната ударно-вълнова терапия (Extracorporeal Shock Wave Therapy - ESWT)  е неинвазивна терапия, която се отнася към новите технологии в рехабилитацията. Механизмът на действие се основава на акустични механични вълни, които действат на молекулярно, клетъчно и тъканно ниво, за да предизвикат биологичен отговор.

През последните години ESWT се очертава като водещ избор при лечението на много ортопедични заболявания. ESWT предоставя възможност за нехирургична и некортизонна терапия при редица трудни за лечение хронични възпаления. С успех се прилага при лечението на плантарни фасциити, епикондилити, трудно зарастващи фрактури и др.

Биологичните ефекти на ESWT включват намаляване на болката, ускоряване тъканното възстановяване и добре допълват процеса на рехабилитация.

 

Магнитотерапия

Магнитната енергия се прилага като лечебно средство още от древността от китайци, индуси, араби, римляни. Те използвали естествените източници на магнитни полета (желязна руда). Днес терапията с нискочестотно импулсно електромагнитно поле намира приложение за облекчаване на болка от различно естество, включително следтравматична и следоперативна, в хирургичната практика - при отоци, постоперативни инфилтрати, гнойни рани, фистули. Най-често се прилага примускулно-скелетни увреждания и увреждания на меките тъкани, с цел възстановяването им: тендонити и тендинити, миотендинити, епикондилити периартрити, артрози и при равматоиден артрит.

 

GUNA-магнитофореза 

Комплексът разполага със специално създаден апарат, който генерира електромагнитно поле, чрез което в тъканите се въвежда колаген с лечебна, профилактична и козметична цел. Лечебният ефект е свързан с намаляване на болката, подобрение на мускулната еластичност и сила.

 

Пневматична компресионна терапия (пресотерапия)

Апаратите за компресионна терапия използват механично налягане, за подпомагане венозния и лимфния оток от крайниците. Помпеното действие на периодичното компресиране се опитва да замести помпената функция на лимфната система. Външната компресия повишава налягането на течностите и съдържащите се плазмени протеини в интерстициалното пространство и то става по-високо от налягането в лимфните и кръвоносните съдове.  За да се изравни налягането, интерстициалните течности  се връщат във венозната и лимфната система  и така отокът и възпалението намаляват.

Интермитентната компресия се прилага в лечението на лимфедем, хроничен оток, застойни язви, периодична клаудикация, венозна недостатъчност, контрактури, травматичен оток и други състояния. Не трябва да се използват при съмнение за наличие на счупване или синдрома на притискане. След травми се прилага в подострата или хроничната фаза за намаляване на отока и екхимозата в зоната.

 

Лазертерапия

Терминът „ЛАЗЕР“ е акроним, който от английски Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation означава усилване на светлината чрез стимулирана емисия на излъчване.Лазерите намират широко приложение в почти всички аспекти на ежедневието, включително и в медицината. През последните десетилетия възможностите на лазерната терапия привличат все повече вниманието на клиницистите и се изучават усилено. Лазерите направиха революция в начина, по който се прилагат към различните видове кожа и при различни медицински състояния. Биостимулиращият ефект на лазерната терапия се използва както за ускоряване възстановяването на меките тъкани, така и на костите. Лазерите са ефективни за намаляване на болката.

Регистратура
02 9607 473