Спортен комплекс „Лозенец“ Спортен комплекс „Лозенец“ Спортен комплекс „Лозенец“ Спортен комплекс „Лозенец“

Тенис на маса

Тенисът на маса е занимателна, общодостъпна спортна игра без ограничения във възрастта. Тя има положително въздействие върху физическото състояние.


При играта се развиват бързина, ловкост, издръжливост, периферното зрение, подобрява се вестибуларния апарат, усилват се функционалните възможности на сърдечно-съдовата и дихателната системи. Повлиява се и психическото състояние на човека. Развиват се устойчивост на вниманието, съобразителност, воля на личността.

Тенисът на маса е и отлично средство в програмите за редуциране на теглото.

Регистратура
02 9607 473