Спортен комплекс „Лозенец“ Спортен комплекс „Лозенец“ Спортен комплекс „Лозенец“ Спортен комплекс „Лозенец“

Кинезитерапия

Комплексъст разполага с модерно оборудван СЕКТОР ПО КИНЕЗИТЕРАПИЯ, в който се прилагат:


Индивидуална лечебна гимнастика за възрастни и деца

Кинезитерапията е дял от физикалната и рехабилитационна медицина  и един от най-важните аспекти на медицинската рехабилитация. Основните средства на кинезитерапията са физическите упражнения.

Движението е лечебен фактор тогава, когато е организирано във вид на физическо упражнение и се прилага целенасочено, съответно на терапевтичните задачи, дозирано съобразно общото състояние на болния, особеностите на заболяването и измененията във функциите на засегнатия орган и система. 

Изборът на упражнения зависи от вида на заболяването, патологичните изменения в органите и тъканите и целта на лечението. Физическите упражнения могат да бъдат насочени към даден мускул или група от мускули, към една или друга става. Освен непосредственото им действие върху опорно-двигателния апарат, като мощен биологичен стимулатор и дразнител, действат върху всички органи и системи на човешкия организъм. Движенията, използвани под форма на физически упражнения, ни дават възможност за правилна дозировка и точна методика.

 Изправителната гимнастика се прилага при отклонения в статиката и при деформитети главно на гръбначния стълб. Когато се касае за изкривяване на гръбначния стълб, включва упражнения на мускулите, прикрепващи се към гръбначния стълб и имащи отношение към неговата статика и динамика, гръдните мускули и мускулите на корема или на съответната мускулатура при изкривяване на други части на тялото.

Разтягането представлява основна техника за възстановяване на дефицита на мобилност в ставите, определен от адаптивното съкращаване на меките тъкани и тяхното удължаване и запазване на това удължаване за определен период. Прилагат се и много специализирани методики, в зависимост от естеството на заболяването.

 

Специалистите използват в практиката и следните уреди за кинезитерапия:

-  Артромот за долен крайник – устройство за раздвижване, което позволява постепенно увеличаване обема на движение в колянната става. Използва се като част от рехабилитационния процес в ранните етапи на възстановяване след оперативна намеса на колянната става и след фрактури.

-  „Клетка на Роше“ – уредът се използва за за суспенсотерапия (упражнения с елиминирана гравитация) и пулитерапия (използват се тежести за засилване на определени мускулни групи). Прилага се след оперативна намеса, фрактури, при инсулти, болести от претоварване и от обездвижване.

-  Kinesis - уред за камплексно засилване на всички мускулни групи на основата на съпротивление и гравитация в триизмерното пространство

 

Подводна индивидуална лечебна гимнастика за възрастни и деца

Водата има свое специфично въздействие върху човешкия организъм и създава специфични условия за провеждане на процедурата. При нея с действието на физическите упражнения е налице влиянието на механичните, термичните и химичните фактори на водата

Подводната лечебна гимнастика се извършва индивидуално във басейн от обучени специалисти. Свойствата на водата позволяват раздвижването след операции на опорно-двигателния апарат да започне по-ранно отколкото на суша. Потапянето позволява намаляване на телесното тегло и натоврването върху ставите. По-голямата плътност на водата в сравнение с въздуха осигурява приемливо съпротивление при движение, като същевременно осигурява динамична стабилност, подобрявайки баланса и координацията. В допълнение повишеният сърдечен дебит при потапяне води до увеличаване притока на кръв и кислородната наличност в работещите мускули.

Проучванията показват, че упражненията извършвани под вода оказват по-малък стрес върху ставите, следователно намалява риска от травма.

Регистратура
02 9607 473