Спортен комплекс „Лозенец“ Спортен комплекс „Лозенец“ Спортен комплекс „Лозенец“ Спортен комплекс „Лозенец“

Доц. д-р Искра Такева, д.м.


Началник клиника

Физикална и рехабилитационна медицина

Специалност
Физикална и рехабилитационна медицина


График прегледи

Понеделник - Петък:
08:00 - 16:00

Доц. д-р Искра Димитрова Такева, дм  завършва медицина в Медицински Университет – София.

Професионалната си дейност започва през 1998 г. като лекар в Клиника по физикална и рехабилитационна медицина на УМБАЛ „Св.Анна” – София. През 2014 г. работи в ОФРМ на МБАЛ „Доверие” – София. От 2015 г. и понастоящем е началник на Отделение по физикална и рехабилитационна медицина в УМБАЛ „Лозенец“.

Доц. д-р Искра Такева  е специалист по Физикална и рехабилитационна медицина. През 2002 г. придобива професионална квалификация „Здравен мениджмънт”. Има завършени курсове по лазертерапия, мануална медицина (постизометрична релаксация, мануална диагностика и мануална терапия), GUNA терапия, работа с апарати за ударно-вълнова терапия и високоинтензивна лазерна терапия. 

През 2016 г. защититава докторантура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по медицина. От 2018 г. заема академичната длъжност „доцент“. Преподавател е в Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Ръководител е на специализанти и председател на държавна изпитна комисия за придобиване на специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“. Член е на редакционни колегии в научни издания и участва в научни журита за присъждане на научни степени и академични длъжности.

Доц. д-р Искра Такева проявява интерес към кардиорехабилитацията, неврорехабилитацията, рехабилитицатията при ортопедични и хирургични пациенти, като е автор  на редица публикации в специализирани списания. Извършва научно-изследователска дейност в областта на физиотерапията и рехабилитацията в трансплантологията и прилага практически подходи при транспланатирани пациенти, включително и деца.

Член е на Асоциация по физикална медицина и рехабилитация, Българско дружество по мануална медицина (член на FIMM – International Federation for Manual/ Musculoskeletal Medicine) и Републиканско дружество по физикална и рехабилитационна медицина.