Спортен комплекс „Лозенец“ Спортен комплекс „Лозенец“ Спортен комплекс „Лозенец“ Спортен комплекс „Лозенец“

Масажи

Лечебен масаж

Масажът представлява дозирани механични дразнения върху тялото, чрез различни похвати, упражнявани ръчно или от апарат, за да предизвика редица физиологични отговори в тялото и да се постигнат различни терапевтични цели.


Във всекидневната лечебна практика най-често и най-широко се прилага лечебен масаж. Има за цел чрез различните масажни похвати да предизвика в организма на болния такива промени, в резултат на които да се повлияе положително болестния процес, като се нормализират патологично изменените функции на организма и настъпи оздравяване. Той има своя строго определна методика и техника, състояща се от масажни похвати, чрез които се осъществява терапевтичната дейност. Всеки един от похватите, неговите разновидности и комбинацията между тях имат свое целенасочено действие, по-повърхностно или по-дълбоко и предизвиква промени в едни или други тъкани.

Регистратура
02 9607 473